Big Bang Theory # naken

Howard Wolowitz:SIMON HELBERG

SIMON HELBERG i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:14 SIMON HELBERG i THE BIG BANG THEORY (2007) 01:05 SIMON HELBERG i THE BIG BANG THEORY (2007) 01:50 SIMON HELBERG i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:58

Leonard Hofstadter: JOHNNY GALECKI

JOHNNY GALECKI i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:15

Raj Koothrappali:KUNAL NAYYAR

KUNAL NAYYAR i THE BIG BANG THEORY (2007) 01:50 KUNAL NAYYAR i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:56 KUNAL NAYYAR i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:58 KUNAL NAYYAR i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:36 KUNAL NAYYAR i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:45 KUNAL NAYYAR i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:12 KUNAL NAYYAR i THE BIG BANG THEORY (2007) 01:05

Stuart Bloom:KEVIN SUSSMAN

KEVIN SUSSMAN i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:45 KEVIN SUSSMAN i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:56

Sheldon Cooper:JIM PARSONS

JIM PARSONS i THE BIG BANG THEORY (2007) 00:22 JIM PARSONS i THE BIG BANG THEORY (2007) 01:31 JIM PARSONS i THE BIG BANG THEORY (2007) 01:25